Predstavitev Šole

Dvig digitalne kompetentnosti

 

PROJEKT ZELPOD

INOVATIVNE EKOSISTEMSKE REŠITVE  ZA PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE ZA PRIDELOVANJE ZELIŠČ NA MALIH KMETIJAH   (ZELPOD)

 

 

 

 

eip

IWMPRAISE

Projekt IWMPRAISE (H2020)

PRAKTIČNE REŠITVE IN IZVAJANJE ZA EVROPO (IWMPRAISE)

PRIHODNOST JE V INTEGRIRANEM VARSTVU PRED PLEVELI

Integrirano varstvo pred pleveli (IVP) predstavlja pomembno pot k trajnostnemu razvoju kmetijstva. IWMPRAISE je projekt, financiran v okviru programa Obzorja 2020. Poslanstvo projekta je podpora in spodbujanje IVP v Evropi. Aktivnosti na projektu, katerega trajanje je 5 let, so se začele junija 2017 in bodo trajale do maja 2022. Koordinator projekta je prof. Per Kudsk iz oddelka za Agroekologijo Univerze v Aarhusu na Danskem. Celotna sredstva za financiranje projekta s ciljem podpore in promocije integriranega pristopa uravnavanja plevelne vegetacije znašajo 6,6 milijonov evrov. Ob upoštevanju koncepta IVP lahko varstvo pred pleveli v evropskih kmetijstvu postane okolju bolj prijazno.

  • Projekt želi dokazati, da predstavlja IVP del trajnostnih pridelovalnih sistemov, ki so bolj odporni pred zunanjimi vplivi in ne vpliva na zmanjšanje donosnosti in redne oskrbe z živili, krmo in ostalimi surovinami

Konzorcij projekta IWMPRAISE sestavlja 37 sodelujočih partnerjev iz osmih evropskih držav, vključuje pa 11 vodilnih raziskovalnih univerz in raziskovalnih inštitutov s področja integriranega varstva pred pleveli, 14 malih in srednje velikih podjetij (MSP) ter 12 svetovalnih ustanov ter organizacij, usmerjenih k končnemu uporabniku.

IWMPRAISE_logo_text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OSREDOTOČENOST NA 4 PRIDELOVALNE SISTEME (SCENARIJE)

V okviru projekta se bodo razvijale, preizkušale in ocenjevale strategije v štirih različnih sistemih pridelave kulturnih rastlin v Evropi:

  • Pridelava enoletnih poljščin v majhnih medvrstnih razdaljah (žita, oljna ogrščica,…)
  • Pridelava v enoletnih poljščinah, sejanih v širše medvrstne razdalje (koruza, sončnice, vrtnine,…)
  • Travinje in krmne rastline ( travniki, lucerna, detelje,…)
  • Sadovnjaki (pečkato sadje, citrusi, oljke,…)

PREMOSTITEV OVIR IN ŠIRJENJE BESEDE

Naloga projekta je ocena trenutnih socioekonomiskih in agronomskih ovir pri uporabi strategij IVP v praksi, kakor tudi optimizacija novejših alternativnih metod obvladovanja plevelov. V ta namen se bo ustvaril nabor preverjenih orodij za implementacijo IVP v prakso.

Projekt namerava oblikovati, prikazati in oceniti uspešnost, okoljsko ter ekonomsko upravičenost specifičnih strategij IVP v različnih scenarijih uravnavanja plevela, ki naslavljajo potrebe in pomisleke tako končnih uporabnikov kakor tudi širše javnosti nasploh.

Namen projekta je tudi, da bodo pridobljene informacije dostopne končnim uporabnikom prek spleta,  na dnevih polj, prek programov izobraževanj ter ostalih orodij za prenos in izmenjavo znanja z interesnimi skupinami, ki se ukvarjajo z zatiranjem plevela.

NACIONALNI GROZDI

V vsaki partnerski državi se bodo oblikovali nacionalni grozdi (skupine partnerjev), ta koncept predstavlja novost pri izvajanju projektov. Nacionalni grozdi so sestavljeni iz raziskovalnih ustanov,  svetovalne službe,  kmetijskih organizacij in kmetijskih podjetij. Vloga nacionalnih grozdov je zasnova, terensko preizkušanje in preliminarno vrednotenje strategij IVP v posamezni sodelujoči državi.

Koncept nacionalnih grozdov izvira iz izkušenj in opazovanj, pridobljenih na prejšnjih evropskih programih s področja varstva rastlin. Kažejo namreč, da lahko novosti na tem področju implementiramo samo ob sodelovanju vseh udeležencev (končni uporabniki, raziskovalne, svetovalne in tehnološke ustanove) ter, če so inovativne rešitve prilagojene lokalnim pogojem.

DELOVNI PAKETI (WORK PACKAGES – WP)

WP1      Mentalni modeli IVP:  dojemanje uporabnikov, ovire pri uporabi novih znanj in vodila za sprejemanje odločitev

WP2      Središče za inovacije

WP3      Enoletne poljščine z majhnimi medvrstnimi razdaljami

WP4      Enoletne poljščine z večjimi medvrstnimi razdaljami

WP5      Travinje in krmne rastline

WP6      Sadovnjaki

WP7      IVP v različnih sistemih obdelave tal ter učinki na kakovost tal

WP8      Ocena dolgoročnih agronomskih, okoljskih in ekonomskih učinkov IVP

WP9      Prenos znanja in komunikacija

WP10    Upravljanje in koordiniranje

 

PARTNERJI PROJEKTA

partners logos

Z nadaljnim brskanjem po naši spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij si preberite Pravno obvestilo.

 

logotip Razvoj podeželja