Sodelovanje s starši

Roditeljski sestanki in pogovorne ure

Redno obiskovanje pogovornih ur, roditeljskih sestankov oz. redno seznanjanje z dijakovim delom v šoli lahko prepreči in učinkovito reši marsikatero morebitno težavo. V vsakem ocenjevalnem obdobju je en roditeljski sestanek. Na pogovor s posameznim učiteljem lahko pridete v času dopoldanskih pogovornih ur, ki so vsak teden ali vsak drugi mesec (oktober, december, februar, april, junij) prvi torek med 16.00 in 17.30 uro. V času skupnih popoldanskih pogovornih ur so na šoli vsi učitelji. Izostanke dijakov opravičujte pisno, preko eAsistenta ali osebno. Razrednika obveščajte in seznanjajte tudi z drugimi potrebnimi informacijami, ki pripomorejo k boljšim učnim vzgojnim rezultatom.

eAsistent

Aplikacija eAsistent omogoča komunikacijo s starši in njihovo vključenost v izobraževalni proces. Starši imajo možnost uporabljati storitve e-Asistenta in biti tako informirani o napredku svojega otroka. Plačljiv paket ponuja pregled ocen, napovedana ocenjevanja, pregled in obveščanje o izostankih ter ocenah.

Termini veljavni od 1. 9. 2017 

  PRIIMEK IN IME DAN URA PROSTOR
1. POTOČNIK Simona ponedeljek 7.00-7.45 pisarna, tajništvo
2. OMAHEN FERKO Marjanca petek 9.30-10.15 zbornica
3. JUST Slava torek 8.40-9.25 zbornica
4. BRAČUN Natalija ponedeljek 12.25-13.10 učilnica 1
5. HOZJAN Štefan četrtek 10.45-11.30 kabinet /U7
6. M. ROŽMAN Alenka sreda 8.40-9.25 kabinet /U7
7. TRATNJEK Marija ponedeljek 10.45-11.30 zbornica
8. TRATNJEK Franc petek 9.30-10.15 zbornica
9. dr. JANŽA Robert torek 9.30-10.10 kabinet za pol
10. AMBRUŠ LUKAVAC Gerda sreda 10.45-11.30 zbornica, kabinet stroka
11. ŠTEFANEC Marija ponedeljek 11.35-12.20 zbornica, kabinet stroka
12. KOUS Ksenija četrtek 8.40-9.30 kabinet, učilnica 13
13. TRAFELA Marjeta torek 7.00-7.40 kabinet
14. KOČIŠ Dejan sreda 7.00-7.45 kabinet
15. KERČMAR Saša ponedeljek 8.00-8.45 svet. pisarna