Koledar poklicne mature

Koledar opravljanja pisnih in ustnih izpitov spomladanskega roka poklicne mature

Koledar opravljanja pisnih in ustnih izpitov jesenskega roka poklicne mature

Zimski izpitni rok 2017

3. december 2017 Zadnji rok za prijavo kandidatov k PM na šoli
22. januar 2018 Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
28. januar 2018 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov od PM na šoli
Pisni izpiti
1. februar 2018 Slovenščina
2. februar 2018 2. predmet
5. februar 2018 Matematika, nemščina, angleščina
Ustni izpiti in 4. predmet
Od 6. do 16. februarja 2018
5.  marec 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
8.  marec 2018 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izp. dokument.
Spomladanski izpitni rok 2018
15. november 2017 Rok za oddajo predprijav k poklicni maturi
30. marec 2018 Zadnji rok za prijavo kandidatov k PM na šoli
19. maj 2018 Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
25. maj 2018 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
25. maj 2018 Zadnji rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev
Pisni izpiti
29. maj 2018 Slovenščina
2. junij 2018 Angleščina
6. junij 2018 Nemščina
9. junij 2018 Matematika
11. junij 2018 2. predmet
Ustni izpiti in 4. predmet
Od 13. do 22. junija 2018
6. julij 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
9. julij 2018 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izp. dokument.
Jesenski izpitni rok 2018
7. julij 2018 Zadnji rok za prijavo kandidatov k PM  na šoli
14. avgust 2018 Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
20. avgust 2018 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
Pisni izpiti
24. avgust 2018 Slovenščina
27. avgust 2018 Matematika
29. avgust 2018 Nemščina, angleščina
31. avgust 2018 2. predmet
Ustni izpiti in 4. predmet
Od 24. avgusta do 5. septembra 2018
10. september 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
13. september 2018 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izp. dokument.