Redni programi

 Vpis odraslih

Razpis za vpis v programe izrednega izobraževanja (2018/19)

Biotehniška šola Rakičan, Rakičan, Lendavska ulica 3, 9000 Murska Sobota, na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (UL RS, št. 110/06 – UPB) ter v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (UL RS, št. 82/98) objavlja razpis za vpis odraslih v javnoveljavne izobraževalne programe (prekvalifikacije) za odrasle.

Izobraževalni programi (prekvalifikacije) 2018/19 in število predvidenih vpisnih mest:


• Kmetijsko-podjetniški tehnik (20 mest - NI VEČ PROSTIH MEST), 

• Gospodar na podeželju (20 mest - NI VEČ PROSTIH MEST),

• Pomočnik v biotehniki in oskrbi (10 mest - NI VEČ PROSTIH MEST).

 

Pogoji za vpis
Pogoji za vpis so objavljeni na spletni strani šole pod predstavitvijo posameznih programov v zavihku Izobraževalni programi in izberete izbrani program. Na razpis za vpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis. Prijave k vpisu bomo zbirali od 22. avgusta do vključno 24. avgusta 2018, kasneje pa le, če bodo še prosta mesta.
Prijavo pošljejo kandidati priporočeno po pošti ali oddajo osebno v tajništvu šole, na prijavnem obrazcu, skupaj s fotokopijami vpisne dokumentacije (osebni dokument, v nekaterih primerih pa tudi poročni list oz. drugo dokazilo o spremembi priimka, kadar je v spričevalih zapisano prejšnje ime, spričevalo o končani osnovni šoli in ostala pridobljena spričevala srednje šole v primeru, da želite uveljavljati priznavanje izpitov).

Merila in postopek za izbiro kandidatov
Če se bo v razpisanem roku prijavilo več kandidatov kot je na voljo razpisanih mest, bo vpis omejen. Kandidate bomo izbrali po vrstnem redu glede na datum in uro prejete popolne prijave s kopijami vpisne dokumentacije do zapolnitve razpoložljivih vpisnih mest.

Vpisni postopek
Vpis bo potekal v pisarni za izobraževanje odraslih, po razporedu (kandidate bomo obvestili po pošti), predvidoma od 11. do 14. septembra 2018, kasneje pa le, če bodo še prosta vpisna mesta. Na vpisu kandidati predložijo originalne listine o dosedanjem izobraževanju, osebni dokument, v primeru spremembe priimka tudi poročni list oz. drugo dokazilo (kopijo). Ob vpisu s kandidatom opravimo uvodni pogovor, na katerem ga seznanimo o obveznostih, ki jih mora kot udeleženec opraviti do konca izobraževanja. Ob vpisu kandidati predložijo tudi dokazilo o plačilu vpisnine in vrnejo podpisani osebni izobraževalni načrt.
Vpis je uspešen po opravljenem uvodnem pogovoru, oddani popolni prijavi za vpis ter predloženi zahtevani dokumentaciji, podpisanem osebnem izobraževalnem načrtu ter poravnanih stroških vpisa.

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja
Za dokončanje izobraževanja mora udeleženec izrednega izobraževanja uspešno opraviti vse obveznosti in izpite po programu ter poklicno maturo. To pomeni, da mora udeleženec uspešno opraviti vse obveznosti, ki niso priznane iz predhodnega izobraževanja:
• splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli po programu,
• vaje in praktični pouk po programu,
• praktično usposabljanje z delom,
• interesne dejavnosti,
• moduli odprtega kurikula,
• poklicna matura ali zaključni izpit.

Način izvedbe in trajanje izobraževanja
Izobraževanje v vseh programih poteka v obliki samostojnega učenja za izpite strokovnih modulov oz. predmetov (podprto s konzultacijami). Izobraževanje traja na osnovi individualnega dogovora in je zapisan v individualnem načrtu, ki ga podpiše tudi kandidat. Izpitni rok za posamezen predmet se določi na podlagi predhodnega dogovora med kandidatom in nosilcem predmeta. Praktični pouk, vaje in PUD se razporedijo po predhodnem dogovoru z organizatorjem praktičnega pouka in PUD-a.

Stroški izobraževanja
Stroški izobraževanja so za tekoče šolsko leto določeni s cenikom storitev v izrednem izobraževanju, ki ga sprejme Svet zavoda Biotehniške šole Rakičan. Kandidat mora ob vpisu poravnati stroške vpisnine, ki za prvi vpis znašajo 200,00 EUR. Pred pristopom k posameznemu izpitu pa stroške izpita, ki znaša 40,00 EUR po izpitu.

Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko dobite v času uradnih ur pri Saši Kerčmar.

Uradne ure:
ponedeljek - petek: 8.00 – 10.00

Telefonska številka: 02 530 37 56
Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Vabljeni k vpisu!

Obrazec prijava k vpisu