Pregledovanje naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev

URNIK IN LOKACIJE

ODJAVA ŠKROPILNE NAPRAVE

Biotehniška šola Rakičan izvaja testiranje in uravnavanje škropilnih naprav že od leta 1984, kot prostovoljno in neobvezujočo prakso zavestnih uporabnikov. Leta 1991 smo tudi na naši šoli začeli razvijati in posodabljati organizacijo testiranja z vodenjem evidenc pošiljanjem obvestil lastnikom zaradi lažje izvedbe in pregleda testiranja.

Leta 1995 je začel veljati zakon o obveznem testiranju naprav, po letu 2001 pa je morala biti vsaka naprava tudi certificirana. Na podlagi povečanega števila testiranih naprav smo uvedli elektronsko vodenje naprav in obdelavo podatkov.

V letu 2004 smo na Biotehniški šoli prvi v Sloveniji posodobili opremo za testiranje z nabavo elektronske  testne mize za prečno porazdelitev škropilne brozge, testni kovček za merjenje prostorninskih pretokov črpalk in delovnega tlaka, s čimer smo presegli raven testiranja v skupnem Evropskem prostoru.

Leta 2005 smo dodatno pridobili objekt - testirni center, ki nam omogoča nemoteno pregledovanje naprav skozi celo leto.

Testirno ekipo na Biotehniški šoli sestavljamo izobraženi in izkušeni strokovnjaki s področja kmetijstva, ter poznavanja škropilne tehnike.

Uporabnik mora uporabljati le tehnično brezhibno škropilnico, ki je redno testirana. Na podlagi Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/2012) ter Pravilnika o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov, (Uradni list RS, št. 101/2013)

Osnovni namen testiranja strojev za varstvo rastlin je ugotoviti njihovo stanje in pomanjkljivosti, ter zagotoviti ustrezno nastavitev, servisiranje in svetovanje za optimalno uporabo oz. nakup.

Terensko pregledovanje naprav

Biotehniška šola Rakičan kot pooblaščena organizacija za pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, tudi letos organizira terenske preglede naprav.

Uporabnike naprav obveščamo, da boste na testiranje pravočasno povabljeni na vaša testirna mesta. Vse ostale imetnike naprav, ki še nimate opravljenega pregleda-testiranja, obveščamo da se lahko na testiranje prijavite na tel. številko 02 530 37 50 ali 041 579 820 ali elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Imetnike novih naprav (starih  do 6 mesecev) od datuma nakupa, seznanjamo da teh naprav ne rabijo pripeljati na prvi pregled, ampak si morajo pridobiti potrdila in znak-nalepko.

Dodatna navodila imetnikom naprav

Na pregled se odpravite z očiščeno in preizkušeno napravo, z polovico rezervoarja čiste vode zaradi meritev in preizkusa delovanja naprave. V primeru nizkih temperatur bodite še posebej previdni. Preglednik naprav lahko zavrne pregled neočiščene naprave.

Lastnik naprave mora vsako spremembo podatkov o lastništvu naprave (prodaja, solastništvo) ali o tehničnih lastnostih naprave (uničenje naprave, naprava ni več v uporabi) najpozneje v roku 30 dni od nastanka spremembe pisno sporočiti nadzornemu organu in mu predložiti dokazila o spremembi.

cena pregleda naprave znaša 39,89 Eur z DDV. Nove naprave pridobijo veljavnost za pet let, cena pregleda nove naprave znaša 15 Eur z DDV. Za dodatne informacije se obrnite na tel: 041 579 820 ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Več o pregledih naprav si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/fitofarmacevtska_sredstva/promet_uporaba_usposabljanje_in_naprave/pregledi_naprav_za_nanasanje_ffs/

                                                                                                                                                                                                    Dejan KOČIŠ