Maps

Video posnetki: Tadej Koltai, Boris Omahen, Jože Grgurič

Izdelava videa: Boris Omahen

Contact

Biotechnological School Rakičan

Rakičan, Lendavska 3

9000 Murska Sobota

02 530 37 50

Splet: http://www.solarakican.si

E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Učbeniški sklad 2018/2019

Šola omogoča dijakom, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbenike za vpisani letnik srednje šole. Dijak si lahko izposodi le celotni komplet (če učbeniški sklad premore zadostno število učbenikov, v nasprotnem primeru si kak učbenik dijak kupi sam v knjigarni).

Pogoji za izposojo učbenikov je plačilo izposojevalnine. Znesek izposojevalnine učbenikov je odvisen od izbora učbenikov šole in bo znašal največ tretjino nabavne cene posameznega izposojenega učbenika. Poravnali ga boste s položnico, ki vam jo bomo poslali na dom, najkasneje do 30. 8. 2018.

Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli, če ni drugače dogovorjeno. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih plačati odškodnino.

Izpolnjeno prijavnico vrnite najkasneje do 22. 6. 2018. Če prijavnice ne vrnete do navedenega roka se smatra, da dijak ne potrebuje učbenikov iz učbeniškega sklada šole.

Prevzem naročenih učbenikov bo potekal v prvem tednu pouka, ob predložitvi potrdila o plačilu izposojevalnine.

 

Prijavnica:

 

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

4. LETNIK

 

GOSPODAR NA PODEŽELJU

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

 

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

1. LETNIK

2. LETNIK

 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH UČNIH GRADIV

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK

GOSPODAR NA PODEŽELJU

POMOČNIK V BIOTEJNIKI IN OSKRBI